Τρίτη, 4 Αυγούστου 2015

Νέα Διοίκηση στην ΑΕ ΔΗΛΕΣΙΟΥ

 

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕ ΔΗΛΕΣΙΟΥ 
που προέκυψε από τις πρόσφατες αρχαιρεσίες της 19ης   Ιουλίου 2015,
 συνήλθε την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2015 στην πρώτη του συνεδρίαση και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:


Πρόεδρος : Ηλίας Λευτέρης

Αντιπρόεδρος Α’ : Κωφός Δημήτρης

Αντιπρόεδρος Β’ : Ζαφειροπούλου-Στουραϊτη Ελένη

Αντιπρόεδρος Γ’ : Χρυσοφάκης Χρήστος

Γενικός Γραμματέας : Ηλίας Χρήστος

Αναπληρωτης Γενικός Γραμματέας : Παπανίκας Χρήστος

 Ταμίας : Κουβάτας Κωνσταντίνος

Γενικός Έφορος : Ρεσβάνης Ηλίας

Γενικός Αρχηγός : Αλεξανδρής Πέτρος

Έφορος Ποδοσφαίρου :  Λάττας Γιώργος

Φροντιστής : Παπανίκας Γιώργος

Εκπρόσωπος Τύπου : Μαρκέτος Γεράσιμος

Μέλη : Κατσίμπρας Γιώργος , Καλαμαράς Μιχάλης , Μαντής Χρήστος ,
              Κριμπάς Μπάμπης , Τριμανδίλης Παναγιώτης