Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2012

Η VIOTIKIBALA

ΕΥΧΕΤΑΙ ΤΑΧΕΙΑ ΑΝΑΡΡΩΣΕΙ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΤΙΚΑ 
ΣΤΟΝ ΧΑΡΗ ΚΑΦΕΤΣΟΠΟΥΛΟ 
ΤΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΑ ΠΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΤΗΚΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ.