Τρίτη, 10 Μαΐου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Βελτίωση δημοτικών οδών Δ.Κ. Θήβας                            
        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
            ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ                                                
                     Γραφείο Τύπου

Ταχ. Δ/νση: Κύπρου 3
Ταχ.Κώδικας: 32 200
Τηλ: 2262 -3-50652
Fax:     2262-0- 27628
Site: www.thiva.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βελτίωση δημοτικών οδών Δ.Κ. Θήβας

Με γοργούς ρυθμούς προχωρά το έργο “Βελτίωση Δημοτικών Οδών Δήμου Θηβαίων” που αφορά τη συντήρηση των οδοστρωμάτων δημοτικών οδών της Δ. Κ. Θήβας, προϋπολογισμού 36.486,61€ (με πρόβλεψη αναθεωρήσεις και Φ.Π.Α), που συμβασιοποιήθηκε 1/4/2016.

Οι εργασίες συνεχίζονται προκειμένου να υλοποιηθεί το όλο έργο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σύμβαση και τη συνταχθείσα από την υπηρεσία μελέτη.

Η ανάδοχος εταιρεία του έργου έχει ξεκινήσει  εργασίες αποκαθιστώντας βλάβες ( μέχρι σήμερα):
·         Στο οδόστρωμα από το κόμβο του Μιχαηλίδη μέχρι την οδό Οπλαρχηγού Βόγκλη
·         Στην περιοχή του Ταχίου, δίνοντας έμφαση στις οδούς εξυπηρέτησης των εργατικών κατοικιών  και στο 6ο Δημοτικό Σχολείο
·         Στην περιοχή του Κοντίτου
·          
Γενικότερα, οι εργασίες που προβλέπονται στο έργο είναι :
1.     Εκσκαφή και απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής σε οποιανδήποτε απόσταση.

2.     Φρεζάρισμα σε τμήματα οδών που έχουν υποστεί εκτεταμένες φθορές, απομάκρυνση των υπολειμμάτων του ασφαλτικού, διαβροχή με ασφαλτικό διάλυμα και διάστρωση ασφαλτομίγματος με την απαραίτητη κυλίνδρωση στα σημεία των επεμβάσεων.